Tietosuojaseloste

Teconer Oy (myöhemmin Teconer) on sitoutunut suojaamaan verkkosivustonsa käyttäjien yksityisyyttä. Tässä tietosuojalausekkeessa on kerrottu, millaisia tietoja käyttäjästä kerätään, mihin niitä käytetään ja miten käyttäjä voi niihin vaikuttaa.

Hyväksyt lausekkeen ehdot, kun käytät sivustoa. Jos et hyväksy ehtoja, lopeta sivuston käyttö.

Millaisia henkilötietoja keräämme?

Sivustojen Blogi- ja Yhteystiedot-sivuilla on mahdollista ottaa yhteyttä Teconeriin kysymyksiä, kommentteja ja yhteenottoja varten. Teconer voi siinä yhteydessä kysyä henkilökohtaisia tunnistetietoja, kuten nimi, yritys, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käyttää mm. tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, pyyntöihin ja kysymyksiin vastaamiseen ja muiden vastaavien toimintojen täyttämiseen.

Teconer voi myös lähettää asiakkaille tiedotteita sekä muutosilmoituksia koskien tuotteitamme ja palveluitamme. Voimme käyttää henkilötietoja tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja markkinatutkimuksiin, jos siihen on annettu lupa tai se on muuten sallittua.

Mistä henkilötiedot saadaan?

Teconer saa henkilötiedot asiakkaalta. Tiedot voivat olla palvelujen käytöstä havainnoituja ja johdettuja.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja?

Tietoja käsittelevät vain ne Teconerin työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta tarve henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietoja käsitellään aina huolellisesti ja noudattaen hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Miten kerättyjä tietoja säilytetään?

Henkilötietojen suojaamisessa noudatetaan lain edellyttämää huolellisuusvelvoitetta ja tiedot ovat suojatut erittäin huolellisesti käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvakeinoja.

Kerättyjä tietoja säilytetään vain sen ajan kuin on tarpeen tietojen keruun tarkoituksen ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Kenelle luovutamme henkilötietoja?

Teconer voi luovuttaa sivulla vierailijan yhteystiedot jakelijakumppaneillemme Teconerin tuotteiden ja palvelujen myyntiä ja markkinointia varten.

Emme luovuta sivustojen kautta keräämiämme henkilötietoja muille kolmansille osapuolille ilman tietojen antajan suostumusta muutoin kuin lain sitä vaatiessa.

Asiakkaan oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa.

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedustelut ja pyynnöt osoitetaan osoitteeseen: info@teconer.com.