Keli- ja kitkanmittaus

Keli- ja kitkanmittausjärjestelmä auttaa sinua ja asiakkaitasi teiden ja kiitoratojen talvikunnossapidon suunnittelussa ja toimenpiteiden laaduntarkkailussa.

Järjestelmämme ydin on mobiili kelianturi RCM411 ja siihen liittyvä tiedonkeruujärjestelmä. RCM411:n suorituskyky on dokumentoitu monissa julkaistuissa testeissä ja vertailuissa. Suomessa standardoitua laaduntarkkailua varten tuotteemme on puhelimen kiihtyvyysanturia käyttävä Android-puhelinsovellus µTEC, joka laskee kiihtyvyyden muutoksista kitkakerrointa vastaavan hidastuvuuden. Tiedonkeruu on integroitu samaan sovellukseen, joka tallentaa paikannustiedot ja lähettää kerätyn mittaustiedon palvelimelle  Mobile Road Condition Map™ -palvelussa näytettäväksi.

Hyödyt

 • Säästöt suolaustoimenpiteissä optimoinnin ansiosta
 • Turvallisuuden lisääntyminen
 • Pienempi ympäristörasitus
 • Tarkemmat tiesääennusteet

Kysy lisää keli- ja kitkanmittauslaitteista

Tiesään havainnointi mobiililla RCM411™ -kelianturilla

Anturin toimintaperiaate on optinen spektrianalyysi. Anturissa oleva ohjelma suorittaa mittaukset ja päättelee tien tai kiitoradan pinnan kelitilan.

RCM411-kelianturi raportoi

 • Tienpinnan kelitilan
 • Kitkakertoimen
 • Vesikerroksen paksuuden

RCM411-kelianturin tärkeimpiä ominaisuuksia

 • Helppo ja nopea asentaa mihin tahansa ajoneuvoon, henkilöautoista aurauskalustoon, helposti siirrettävissä toiseen ajoneuvoon
 • Kokonaisedullinen ratkaisu luotettaviin kitkamittauksiin
 • Järjestelmä on lähes huoltovapaa: ainoastaan linssien puhdistus voi ajoittain olla tarpeen
 • Automaattiset ohjelmistopäivitykset ja parametrien etähallinta
 • Suomalainen tuote

RCM411 esittelyajo

Latest RCM411™ data on map.

Seuraa RCM411 uusia kelitietoja kartalla Mobile Road Condition Map™ -palvelulla. Kartta näyttää myös suomalaisten sääasemien tuoreita tietoja.

Member of Aurora Network

Lämpötila-anturit

Pintalämpötila-anturia RTS411/RTS411SA ja pinta- ja kastepistelämpötila-anturia RTD411SA käytetään itsenäisinä mittausyksikköinä tai integroituna kelinmittausjärjestelmään. Autonomisten versioiden kokoonpano sisältää anturimittapäät ja Bluetooth-yksikön koteloituna. Matkapuhelinta käytetään käyttöliittymänä ajoneuvossa ja mittaustietojen välityksessä valituille palvelimille. Anturin asennus magneettikiinnityksellä ajoneuvon metallisiin osiin on erittäin helppoa.

Kitkamittari µTEC™

µTEC on itsenäinen Android-puhelimen sovellus, joka laskee kitkakertoimen, kun autolla suoritetaan täysjarrutus. µTEC on hyväksytty Väylän viralliseksi alueurakoiden laaduntarkkailun mittalaitteeksi.

µTEC™:n toiminnot

 • Kitkakertoimen määritys
 • Auton nopeus ja suunta (puhelimen GPS)
 • Auton paikka (puhelimen GPS)
Kitkamittari
Valikko