Keli- ja kitkanmittaus

Keli- ja kitkanmittausjärjestelmä auttaa sinua ja asiakkaitasi teiden ja kiitoratojen talvikunnossapidon suunnittelussa ja toimenpiteiden laaduntarkkailussa.

Teconer valmistaa ja markkinoi kompakteja ja luotettavia järjestelmiä teiden ja kiitoteiden säämittauksiin jatkuvatoimisina ja kiinteiden mittauspisteiden järjestelminä.

RWS10-tiesääasema on kehitetty kiinteisiin asennuksiin teiden varrella. Siinä on kaikki olennaiset tiesäämittaukset, ml. tien pinnan tila, kitka, vesi-/jääkerroksen paksuus, ilmanpaine, pintalämpötila ja kastepistelämpötila. Teiden infrastruktuuria voidaan käyttää apuna helpossa käyttöönotossa.

RCM511-kelianturi ja sen datankeruu- ja -näyttöjärjestelmä on suunniteltu talvikunnossapidon jatkuvatoimisiin tiesäämittauksiin. RCM411-mittausjärjestelmän (aikaisempi malli) suorituskyky on todennettu useassa julkaistussa kolmannen osapuolen testissä ja vertailussa. Tiedonkeruu on integroitu sovellukseen, joka tallentaa paikannustiedot ja lähettää kaikki kerätyt tiedot Mobile Road Condition Map™ -palvelimelle näytettäväksi.

Hyödyt

 • Kunnossapitotoimenpiteiden optimoitu ajoitus
 • Säästöt suolaustoimenpiteissä optimoinnin ansiosta
 • Turvallisuuden lisääntyminen
 • Pienempi ympäristörasitus
 • Tarkemmat tiesääennusteet

Kysy lisää keli- ja kitkanmittauslaitteista

Tiesään havainnointi RWS10-tiesääasemalla

RWS10 on kompakti optista teknologiaa käyttävä tiesääasema. Aseman muodostavat kaksi etäanturia sekä ohjainyksikkö. Anturien laiteohjelmisto mittaa optisia heijastussignaaleja ja analysoi tiedot tien pinnan tilan ja kitkan raportointia varten.

RWS10 raportoi seuraavat tien pinnan ja tiesään tiedot

 • Pinnan tila
 • Kitkakerroin
 • Vesi-/jääkerroksen paksuus
 • Ilmanpaine
 • Pintalämpötila
 • Kastepistelämpötila

RWS10-aseman tärkeimpiä ominaisuuksia

 • Vaivaton asennus: kun virransyöttö on saatavilla, asennus olemassa olevaan mastoon voidaan tehdä tunnin kuluessa
 • Kokonaisedullinen ratkaisu kaikkiin olennaisiin tiesäämittauksiin
 • Vähäinen huollon tarve
 • Automaattiset ohjelmistopäivitykset ja parametrien etähallinta

Aseman RCM411R-anturi lähettää infrapunavaloa tien pintaan ja mittaa heijastuneen valon määrän riippuvuutta valon aallonpituudesta. Koska tunnetusti vesi ja jää vaikuttavat vaimentavasti eri aallonpituuksilla, voidaan mittaustuloksista päätellä veden olomuoto. Vaimennuksen määrä on suhteessa veden tai jään määrään. Lumi näkyy spektrissä jäänä ja on siten eroteltavissa muuten kovasta jäästä. Mittauksen ja datan käsittelyn suorittaa anturissa oleva mikroprosessori.

Tiesään havainnointi mobiililla RCM511™ -kelianturilla

RCM511-anturin toimintaperiaate on optinen spektrianalyysi. Anturissa oleva ohjelma suorittaa mittaukset ja päättelee tien tai kiitoradan pinnan kelitilan.

RCM511-kelianturi raportoi

 • Tienpinnan kelitilan
 • Kitkakertoimen
 • Vesi- ja jääkerroksen paksuuden

RCM511-kelianturin tärkeimpiä ominaisuuksia

 • Uusi pienempi koko! Anturi on helppo ja nopea asentaa mihin tahansa ajoneuvoon, henkilöautoista aurauskalustoon, ja se on helposti siirrettävissä toiseen ajoneuvoon.
 • Kokonaisedullinen ratkaisu luotettaviin kitkamittauksiin
 • Järjestelmä on lähes huoltovapaa: ainoastaan linssien puhdistus voi ajoittain olla tarpeen
 • Automaattiset ohjelmistopäivitykset ja parametrien etähallinta
 • Suomalainen tuote

Anturi lähettää infrapunavaloa tien pintaan ja mittaa heijastuneen valon määrän riippuvuutta valon aallonpituudesta. Koska tunnetusti vesi ja jää vaikuttavat vaimentavasti eri aallonpituuksilla, voidaan mittaustuloksista päätellä veden olomuoto. Vaimennuksen määrä on suhteessa veden tai jään määrään. Lumi näkyy spektrissä jäänä ja on siten eroteltavissa muuten kovasta jäästä. Mittauksen ja datan käsittelyn suorittaa anturissa oleva mikroprosessori.

Lisää esityksiä ja tutkimusraportteja englanniksi löytyy englanninkielisestä osiosta RCM411 Brochures and information sivulla: surface-condition-friction-measurements

RCM-anturien mobiilimittaukset

Latest RCM411™ data on map.

Seuraa RCM511- ja RCM411-antureilla mitattuja uusia kelitietoja kartalla Mobile Road Condition Map™ -palvelulla. Kartta näyttää myös suomalaisten sääasemien tuoreita tietoja.

Lämpötila-anturit

Pintalämpötila-anturia RTS411/RTS411SA ja pinta- ja kastepistelämpötila-anturia RTD411SA käytetään itsenäisinä mittausyksikköinä tai integroituna kelinmittausjärjestelmään. Autonomisten versioiden kokoonpano sisältää anturimittapäät ja Bluetooth-yksikön koteloituna. Matkapuhelinta käytetään käyttöliittymänä ajoneuvossa ja mittaustietojen välityksessä valituille palvelimille. Anturin asennus magneettikiinnityksellä ajoneuvon metallisiin osiin on erittäin helppoa.

Kitkamittari µTEC™

µTEC on itsenäinen Android-puhelimen sovellus, joka laskee kitkakertoimen, kun autolla suoritetaan täysjarrutus. µTEC on hyväksytty Väylän viralliseksi alueurakoiden laaduntarkkailun mittalaitteeksi.

µTEC™:n toiminnot

 • Kitkakertoimen määritys
 • Auton nopeus ja suunta (puhelimen GPS)
 • Auton paikka (puhelimen GPS)

Tienpinnan kitkakerrointa voidaan parhaiten mitata mittaamalla ajoneuvon maksimaalista hidastuvuutta täysjarrutuksessa. Muiden tekijöiden kuin kitkakertoimen vaikutus hidastuvuuteen on talvikunnossapidon tarpeisiin nähden mitätön. µTEC on puhelimen ohjelma, joka käyttää puhelimen kiihtyvyysanturia tuon hidastuvuuden mittaamiseen. Anturi antaa kiihtyvyystiedot kolmessa ulottuvuudessa, jolloin sopivalla matematiikalla voidaan laskea kiihtyvyys/hidastuvuus haluttuun suuntaan. Kun puhelin asetetaan paikalleen ajoneuvoon, voi µTEC-ohjelma mitata hidastuvuuden riippumatta puhelimen omasta asennosta. Mittaustulosten käsittely sisältää erityistä suodatusta ja muita viisaita algoritmeja, joilla optimoidaan mttauksen nopeutta ja tarkkuutta.

Kitkamittari